ถาม-ตอบ ไขข้อข้องใจ กับคำถามที่มักพบบ่อยจากสมาชิกในโครงการ

ในทางสัญญาลิขสิทธิ์จะเป็นของ สนช. ในทางปฏิบัติ SMEs สามารถขอจดลิขสิทธิ์เป็นของตนได้

สามารถขึ้นได้ที่ระบบลงทะเบียน ในเว็บไซด์คะ แต่การขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลก่อน

บุคคลมีจำนวน 1 คน แต่กลุ่มบุคคล(หรือนิติบุคคล) มีสมาชิก 2 ขึ้นไปจนถึง 10 คนคะ(ที่ได้รับการรับรองเป็น ISP จาก ส.อ.ท.)

สามารถขึ้นทะเบียน ISP ได้ที่ เว็บไซด์โครงการฯได้เลยคะ

Forgot your password?