"ปิดรับร่างโครงการ วันที่ 31 สิงหาคม 59 "

ขอทุนต้องทำอย่างไร
วีดีทัศน์นำเสนอรายละเอียดโครงการ

ระบบคูปองนวัตกรรม คือ โครงการจับคู่ระหว่าง (ผู้ประกอบการ+ผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม และให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ "คูปอง" เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Forgot your password?