" เปิดรับข้อเสนอโครงการคูปองนวัตกรรมฉบับสมบูรณ์ รอบ 3 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป "

ขอทุนต้องทำอย่างไร
วีดีทัศน์นำเสนอรายละเอียดโครงการ

ระบบคูปองนวัตกรรม คือ โครงการจับคู่ระหว่าง (ผู้ประกอบการ+ผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม และให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ "คูปอง" เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Forgot your password?