"ปิดรับร่างโครงการ วันที่ 18 เมษายน 2559 และปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์วันที่ 30 เมษายน 2559 (ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการต้องมีลายเซ็นต์ของผู้เสนอโครงการ และผู้ให้บริการนวัตกรรม ISP ครบถ้วน)"

ขอทุนต้องทำอย่างไร
วีดีทัศน์นำเสนอรายละเอียดโครงการ

ระบบคูปองนวัตกรรม คือ โครงการจับคู่ระหว่าง (ผู้ประกอบการ+ผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม และให้การสนับสนุนเงินทุนในรูปแบบ "คูปอง" เพื่อสร้างธุรกิจนวัตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

Forgot your password?